Yükleniyor...

Prof. Dr. Mustafa SOFİKERİM | Üroloji

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi, karın içi organların cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri yerine, birkaç adet -4 ya da 5 adet küçük (0.5-1 cm) deliklerden yerleştirilen borucuklardan bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde uzun-ince ameliyat ekipmanları ile yapılan ameliyat tekniğidir. Laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek (böbrek, prostat, üreter gibi) organların rahatlıkla görülebilmesini sağlayan ve borucukların birinden vücut içine yerleştirilen teleskop mevcuttur. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ile, organın yaklaşık 10-15 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilir. Laparoskopik cerrahide kullanılan bu ufak delikler nedeniyle, laparoskopik cerrahi sonrası, açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre, çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır. Ameliyat sonrası ameliyat ağrısı ve bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopik cerrahi de açık cerrahi gibi genel anestezi (narkoz) altında yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre öenmli kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için oldukça deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş özel eğitimi gerektirmektedir.

Hastalar açısından, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında araştırmalarda belirlenmiş birçok fayda sağlanmaktadır; daha az ameliyat sonrası ağrı, daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi, günlük aktivite ve çalışma yaşantısına erken dönüş, vb gibi.


Laparoskopi ürolojideki birçok cerrahi girişimde uygulanabilir bir tekniktir.


Ürolojide Sıklıkla Uygulandığı Hastalıklar:


Prostat kanseri (Laparoskopik Radikal Prostatektomi)

Böbrek kanseri (Laparoskopik Radikal Nefrektomi)

Böbrek koruyucu böbrek tümörü cerrahisi (Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi)

Mesane kanseri (Laparoskopik Radikal Sistektomi)

Böbrek çıkış darlıkları-UPJ darlığı– (Laparoskopik Pyeloplasti)

Fonksiyon yapmayan böbreklerin çıkartılması (Laparoskopik Nefrektomi)Laparoskopik cerrahinin uygulanmasında kesin sakıncalı olan durumlar, düzeltilemeyen kanama hastalıkları, barsak tıkanıklıkları, karın duvarında aktif infeksiyonlar ve karın zarına yayılmış kanserler ve karın zarı içinde su toplamış hastalardadır. Rutin olarak laparoskopik cerrahi uygulayan tecrübeli ve eğitimli cerrahlar tarafından yapılan girişimlerde komplikasyon oranları ve komplikasyon derecesi daha düşüktür. Laparoskopik cerrahide yaklaşık komplikasyon oranı %5’dir, açık ameliyata geçme olasılığı ise yaklaşık %1-5’dir.