Laparoscopic Sacrocolpopexy

Laparoscopic Sacrocolpopexy

It is an effective method used in the treatment of bladder prolapse. Laparoscopic sacrocolpopexy, pelvik organları destekleyen dokuların sarkmasın diye kullanılır. Operasyon kapsamında, mesane ve diğer pelvik organlar doğru konuma getirilir.

Who Does It Apply To?

Mesane sarkması, yaşlanma, doğum ve bazı genetik faktörlerle birlikte gelişebilen bir durumdur. Belirtileri arasında idrar kaçırma, ağrı ve cinsel işlev bozuklukları bulunur. Bu tür problemlerle karşılaşıldığında, bir tedavi seçeneği olan yeni nesil yöntemler değerlendirilir. Aksi takdirde bireylerin yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.

Yaş ilerledikçe, pelvik taban kasları ve dokuları zayıflayıp esnekliğini kaybedebilir. Ürolojik problemlerin ortaya çıkma riskini artırabilir.

Vajinal doğum, özellikle çok sayıda veya zor doğumlar, pelvik taban kaslarını zayıflatabilir. Menopoz döneminde, östrojen seviyelerindeki düşüş, pelvik taban kasları ve dokularının zayıflamasına yol açar. Dolayısıyla laparoscopic sacrocolpopexy operation is included in the treatment plan.

Laparoscopic Sacrocolpopexy Surgery

Obezite veya aşırı kilo, pelvik taban kasları üzerinde ekstra baskı oluşturabilir. Bu nedenle zamanla idrar yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Uzun süreli öksürük veya kabızlık da pelvik taban kasları üzerinde ekstra baskıya neden olabilir. Bu durum da mesane sarkması riskini artırabilir.

People with a genetic predisposition due to family history may have a higher risk of being diagnosed. Constantly lifting heavy objects puts stress on the pelvic floor muscles. If there is no improvement as a result of medical applications, surgical intervention is the option.

You can regain your health in a short time thanks to the surgery performed using laparoscopic methods. If you notice symptoms of bladder prolapse, it is important to consult with a physician who specializes in urology.

How is Laparoscopic Sacrocolpopexy Performed?

The surgery is performed under general anesthesia and usually takes 2-3 hours. Laparoscopic sacrocolpopexy, küçük bir kamera ve özel aletlerin yerleştirildiği prosedürdür. Bu, hasta için daha az invaziv bir seçenek sağlar ve genellikle daha hızlı iyileşme süresi ile sonuçlanır.

The surgeon, who specializes in urology, creates an incision under the abdomen to correct the placement of the pelvic organs. Depending on the degree of prolapse, organs such as the uterus, bladder or rectum are kept in the correct position.

In this way, permanent recovery is achieved by providing additional support to the pelvic organs. It reduces the possibility of sagging reoccurring with robotic surgery and laparoscopic surgery. A decrease in patients' pain levels and length of hospital stay is observed.

What are its advantages?

Robotic surgery is an advanced technology that has been used in many different medical procedures in recent years. Thanks to new generation techniques in the treatment of bladder prolapse, the effectiveness of the procedures can be increased. Laparoscopic sacrocolpopexy Some advantages of surgery:

  • Robotik cerrahide kullanılan teknoloji ile cerrah ameliyat alanını üç boyutlu görür. Hekimin hassas bir şekilde çalışmasına ve karmaşık yapıları detaylı bir şekilde ayırt etmesine yardımcı olur.

How to Perform Laparoscopic Sacrocolpopexy

  • It imitates the surgeon's hand movements with millimetric precision. It reduces the risk of damage to tissues and organs. Additionally, it eliminates the surgeon's natural hand tremor, allowing a more precise surgery to be performed.
  • Robotic surgery and laparoscopic surgery are usually performed through smaller incisions than traditional methods. This ensures rapid recovery, short hospital stay and less post-operative pain.
  • Minimal incisions and increased sensitivity generally result in low blood loss. This can speed up the patient's overall recovery.
  • A less invasive procedure and increased surgical precision may reduce the risk of postoperative complications.
  • With robotic surgery and laparoscopic surgery, patients generally have a shorter hospital stay during the recovery period.

How Long Does It Take for Patients to Heal?

Laparoscopic sacrocolpopexy Afterwards, patients usually stay in the hospital for a few days. Recovery time usually ranges from 2-6 weeks, but this depends on the person's overall health and the complexity of the surgery.

Just as every surgery has potential risks, the intervention method also has some risk factors. Infection, bleeding, anesthesia complications and rejection of the mesh by the body may be mentioned. You can contact our team for detailed information and questions about the treatment process and possible factors.