What Causes Prostate Cancer?

What Causes Prostate Cancer?

It is a type of cancer that starts in the small, walnut-sized gland called the prostate. It is part of the male reproductive system. It helps remove urine from the body. What causes prostate cancer? and its effect on body functions are wondered.

Recovery is aimed with a progressive treatment process under the control of a specialist in the field of urology. The prostate provides some of the fluid in sperm. It usually grows slowly and does not initially cause symptoms. Starting treatment in the early stages is very important for recovery.

What Causes Prostate Cancer?

Hastaların yaşadığı bazı belirtiler, idrarla ilgili sorunları içerir. Bu sorunlar arasında idrar yaparken zorluk ve idrar yapma ihtiyacının sıkça olması bulunur. Ayrıca, gece sık idrara çıkma da yaygın bir belirtidir.

Ancak, semptomlar her zaman kanseri göstermez ve prostat büyümesi gibi diğer durumlar tarafından da sebep olur. Bu nedenle, belirli bir yaşın üzerindeki erkeklerin düzenli olarak ürolojik tarama yapmalıdır.

Prostate Cancer Treatment

Üroloji uzmanlığı tarafından yürütülen teşhis noktasında bir dizi test kullanılır. Bu testler arasında PSA kan testi, dijital rektal muayene ve biyopsi bulunur. Eğer belirgin bir semptom göstermiyorsa, bu kanser türünün teşhisi düzenli tıbbi muayene veya taramalar sırasında konulur.

How Does Prostate Cancer Occur in Men?

Prostate cancer The risk increases with age. This type of cancer usually occurs in men over the age of 50. If your first-degree relatives have it, your risk is higher. Additionally, some genetic changes and mutations may increase the risk of occurrence.

It is thought that a high-fat diet may increase the likelihood of cancer formation. Consuming red meat, dairy products and high-calorie foods can increase the risk, while a diet rich in vegetables and fruits can reduce the risk.

Additionally, excessive weight gain is also among the triggering factors. Men diagnosed with obesity have a higher risk of being diagnosed in later stages and dying due to prostate cancer.

How to Treat?

Tedavi noktasında ayrıntılı süreci hastanın genel sağlık durumu, kanserin evresi ve tercihler ile belirlenir. Aktif gözetim tekniği yavaş büyüyen kanserlerde tercih edilir. Hasta düzenli kontrol edilir ve belirli bir semptom göründüğünde veya daha hızlı büyümeye başladığında tedavi başlar.

Prostatektomi olarak adlandırılan bu işlem, prostatın tamamen veya kısmen çıkarılmasını içerir. Laparoskopik ve robotik yöntem, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha hızlı iyileşme sürecine sahiptir. İmmünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanserle savaşmayı hedefler. Bu tedavi genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen ileri dönemlerdeki evrelerde kullanılır.

What Causes Prostate Cancer in Men?

Radyasyon terapisi, radyasyon hücrelerin DNA’sına zarar vererek kanserlilerin ölmesini sağlar. Radyasyon, vücut dışından veya vücut içine yerleştirilmiş küçük radyoaktif tohumlar aracılığıyla uygulanabilir.

Prostate cancer hücrelerinin büyümesi genellikle testosteron hormonuna bağımlıdır. Hormon terapisi, vücudun testosteron üretimini azaltmayı hedefler. Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini engelleyen ilaçları içerir. Uzman hekim kontrolünde kanserin vücudun diğer kısımlarına yayıldığı durumlarda kullanılır.

Bu tedavi seçeneklerinin her birinin yan etkileri ve riskleri olabilir. Dolayısıyla tedavi kararının verilmesi sürecinde hasta ve doktorun bu faktörleri dikkate alması gerekir. Tedavinin amacı semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini mümkün olduğunca yüksek tutmaktır.

Robotic Surgery in Prostate Cancer

Robotik cerrahi, son yıllarda birçok alanda olduğu gibi tedavi sürecinde de yaygınlaşmış bir yöntemdir. Robot teknolojisinin yardımıyla prostat bezinin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.

The procedure is usually performed under general anesthesia, so the patient is not awake throughout the procedure. The surgeon makes small incisions in the abdominal area to allow the robotic instruments and camera system to enter the body.

The surgical robot controls the operations performed during the operation from a console. This robot applies the surgeon's movements more precisely and carefully. The 3D imaging system allows the surgeon to see the procedure better and make more accurate movements.

Robotik enstrümanlar kullanılarak, prostat bezi dikkatlice çıkarılır. Gerekli durumlarda, mesane ve üretra onarılır ve birlikte yeniden bağlanır. Hasta genellikle birkaç saat içinde hareket edebilir. Birkaç gün içinde hastaneden taburcu olur.

Erken evrede genellikle prostatın dışına yayılmamış olduğu için tedavi genellikle daha başarılıdır. Kanser yayıldığında tedavi daha karmaşık hale gelebilir. Erken teşhisi teşvik etmek ve yaşam kalitesini artırmak için düzenli olarak kanser taraması yapması önerilir. What causes prostate cancer? and contact robotic surgery for the treatment process.