Sakral Nöromodülasyon

Sakral Nöromodülasyon

Sakral bölgedeki sinirleri uyaran ve sakral bölgedeki sinirsel problemi çözmeyi hedefleyen tedavi yöntemi sakral nöromodülasyon olarak tanımlanmaktadır. Sık idrara çıkma, idrarını tutamama, idrar kaçırma, idrarı tam boşaltamama gibi sağlık problemlerinin tedavisinde mesane pili olarak da bilinen sakral nöromodülasyon kullanılmaktadır.

Halk arasında mesane pili olarak da bilinen sakral nöromodülasyon, mesane ve barsak fonksiyonlarını düzenleyen sinirin uyarılması ile sistemlerin işlevlerinin düzenlenmesi mantığına dayanan teknolojik cerrahi bir işlemdir. Tedavide kullanılan kablo, kalça kemiği içinden geçen mesane ve barsaklara uzanan sinir demetinin üzerine yerleştirilmektedir. Cilt altına yerleştirilen pil ile gönderilen elektrik sinyalleri sinir demetinin uyarılmasını sağlayarak mesanenin ve barsakların işlevlerini düzenler.

Aşırı aktif mesane tedavi yöntemlerinde hastaya uygulanan tedavilerin yetersiz kalması durumunda, hastaların uygulanan tedavi yöntemlerine yanıt vermemesi halinde sakral nöromodülasyon tedavisine başvurulmaktadır. Kalp pili gibi üroloji alanında da vücuda takılan pil yardımı ile mesaneye gelen sinirler bel kemiği düzeyinde uyarılır ve mesanenin aşırı aktif olması ya da idrar yapamama gibi durumlar mesane pili ile düzenlenir.

Sakral Nöromodülasyon

Sakral Nöromodülasyon Nedir?

Mesane pili ile mesane ve bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen sinirin uyarılması sayesinde sistemlerin işlevleri düzenlenir. Tedavide kullanılan kablo, kalça kemiği içinden geçen mesane ve bağırsaklara uzanan sinirler üzerine yerleştirilmektedir. Cilt altına yerleştirilen pil sayesinde gönderilen sinyaller sinirleri uyararak mesanenin ve bağırsakların işlevlerini düzenlemektedir. Bu sayede idrar kaçırma, idrara sıkışma, sık idrara çıkma gibi istenmeyen durumların önüne geçilmektedir.

Mesane Pili Uygulaması Avantajları Nelerdir?

İş göremeyen sinir sistemlerinin pil yardımı ile desteklenmesi mantığına dayanan sakral nöromodülasyon avantajları şu şekildedir;

  • Test işleminin gerçekleştirilmesi ile hastanın bu tedaviden fayda görüp görmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyar.
  • Bölgesel uyuşturma ile (lokal anestezi) test işlemi ve pilin kalıcı yerleştirilmesi işlemi yapılır. Genel anestezinin sahip olduğu riskler yoktur.
  • Uzaktan kumanda sayesinde zaman ayarı yapılabilmekte hatta cihaz tamamen kapatılabilmektedir.
  • Pilin şarj edilebiliyor olması nedeniyle kullanım ömrü 15 seneye kadar uzayabilir.
Sakral Nöromodülasyon

Nörojen Mesanede Mesane Pili

Mesaneye ait patolojilerin tedavisinde mesane pili kullanılmaktadır. Nörojen mesane, çeşitli seviyelerde gerçekleşen sinir yaralanmaları ya da hastalıklara bağlı olarak mesane kaslarının düzgün çalışamaması sonucu çeşitli belirtilerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sinir sistemindeki bozukluğa bağlı olarak mesanenin çeperini saran kaslar sürekli kasılarak ya da gevşeyerek idrara çıkma konusunda çeşitli problemlere sebebiyet vermektedir.

İdrar Sorunlarında Mesane Pili Değerlendirilmesi

Hastanın idrar problemleri yaşaması durumunda hekimin gerekli görmesi halinde mesane pili uygulaması yapılır. Hastada mesane pili değerlendirmesinde;

  • Muayene,
  • Üroloji, nöroloji ve psikiyatrik kongre değerlendirilmesi,
  • İşeme günlüğü,
  • Ürodinami incelemesi, EMG,
  • Gerekli durumlarda sistoskopi yapılmaktadır.

Mesane Pili Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Basit ve güvenilir bir işlem olan mesane pili ameliyatı, lokal anestezi ya da genel anestezi ile yapılabilir. Kalça kemiği içinden geçen ve mesaneden bağırsaklara uzanan sinirlerin üzerine elektrot iğne yardımı ile yerleştirilir. Test sinyallerinin gönderilmesi ardından kablo geçici olarak pile bağlanarak deneme alınır. Hastanın fayda görmesi ile kalıcı olarak pil cilt altına yerleştirilerek kabloya bağlanır. Sakral nöromodülasyon ameliyatının alanında uzman ellerde yapılması durumunda başarı oranı oldukça yüksektir.

Sakral Nöromodülasyon

Sakral Nöromodülasyon Tedavisi Kimlere Uygulanmaktadır?

Sakral nöromodülasyon tedavisi, idrar sıkışması ya da idrar tıkanıklığı, idrar yapamama gibi işeme bozukluklarını iyileştirmek amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ayrıca mesane pili tedavisi; aşırı aktif mesane, sık idrara çıkma, idrarını yetiştirememe, idrar kaçırma, idrarını tam boşaltamama gibi hastalıkların tedavisinde sıklıkla üroloji hekimleri tarafından uygulanmaktadır.

Mesane Pili Tedavisi Kimlere Uygulanamaz?

Mesane pilinin uygulanmadığı hastalar arasında; zekâ geriliği olan kişiler, psikiyatrik hastalığı olan kişiler, cihaz kullanma yeteneği olmayan kişiler, prostat, şeker hastalığı, tümöre bağlı idrar tıkanıklığı olan ve tam sinir kesisi olan spina bifidalı hastalara sakral nöromodülasyon uygulanamaz.

Sakral Nöromodülasyon Tedavisinde Başarı Oranı

Birçok işeme problemlerinin tedavisinde sakral nöromodülasyon tedavisi uygulanmaktadır. Tedavinin en büyük avantajı test döneminin olmasıdır. Test dönemi içerisinde tedavinin başarı şansı artmakta ve gereksiz ameliyatlar ile vakit kaybının önüne geçilmektedir.

Mesane Pili Güvenli Midir?

Minimal invaziv cerrahi işlem ile kalçanın üst kısmına yerleştirilen mesane pili spesifik tedavi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarıdan programlanabilen, başlatılabilen ya da durdurulabilen bir sistemdir. Mesane pili uygulaması ihtiyaç duyulması halinde uzaktan kumanda ile kapatılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

01. Sakral Nöromodülasyon Nedir?

Çeşitli işeme problemlerinin, mesane problemlerinin giderilmesi amacıyla hastaya uygulanan tedavi yöntemidir. 

02. Sakral Nöromodülasyon Nasıl Yapılır?

Sakral nöromodülasyon, sakral bölgedeki sinirleri uyararak mevcut problemleri çözmeyi hedeflemektedir.

03. Sakral Nöromodülasyon Avantajları Nelerdir?

Hastaya yapılacak test işlemleri ile hastanın Sakral nöromodülasyon tedavisinden fayda alıp almayacağı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Pilin yerleştirilme işlemi lokal anestezi altında yapıldığı için genel anestezinin risklerini barındırmamaktadır. Uzaktan kumanda sayesinde istenildiği zaman ayar yapılabilmektedir. Pil şarj edilebilmekte ve ömrü 15 seneye kadar uzamaktadır.