ThuLEP

ThuLEP

Sağlık alanında kullanılan en güncel lazer tipleri arasında Thulium lazer yer almaktadır. ThuLEP tekniği Thulium lazer kullanılarak uygulanan kapalı ameliyattır. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi Thulep tekniği sayesinde başarı ile yapılmaktadır. Üroloji hekimleri tarafından iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde uygulanan Thulep hastalara birçok avantaj sağlıyor.

Erkeklerde mesane çıkışında bulunan ve içinden idrar kanalı geçen prostat, yaşlanmaya bağlı olarak boyut olarak büyümektedir. Büyüyen prostat, idrar kanalını sıkıştırarak idrar problemlerine sebebiyet vermektedir. Kanser hücreleri nedeni ile prostat büyümesi gerçekleşmiyorsa iyi huylu büyüme oluşmaktadır. İyi huylu prostat büyümesi tedavi yöntemi prostatın boyutuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Günümüzde prostat büyümesi tedavisinde lazer yöntemi uygulanarak hastaların konforlu yaşam sürmesine imkan tanınır.

ThuLEP

Thulium (ThuLEP) Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Üroloji alanında kullanılan en yeni teknolojiler arasında ThuLEP yer almaktadır. Çoğunlukla iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde tercih edilmektedir. Mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonu ve evrelemesi, üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve evrelemesinde de ThuLEP tekniğinden yararlanılmaktadır.

Thulium (ThuLEP) Kimlere Yapılır?

Prostat cerrahisi önerilen herkese ThuLEP uygulanabilir. Diğer cerrahi tekniklerden üstünlüğü olduğu için güvenilir bir biçimde yapılmaktadır. TUR adı verilen yöntem 80 -100gr’dan büyük prostatlar için tavsiye edilmemektedir. Thulium lazer büyük prostatlar için de başarı ile uygulanmaktadır. ThuLEP yönteminde prostat büyüklüğü ile ilgili üst limit bulunmamaktadır. ThuLEP lazer yöntemi, mesane taşı bulunan hastalarda da prostat ile aynı seansta uygulama imkanı vermektedir. ThuLEP yöntemi idrar yapamadığı için sonda takılan hasta grubuna da başarı ile uygulanmaktadır. Thulium lazer; kalp – damar hastalıkları olan, stenti bulunan ya da daha önce by-pass olmuş, kan sulandırıcı kullanan hastalarda diğer yöntemlere oranla güvenilir bir tekniktir.

ThuLep Tedavisi

ThuLEP Tekniği Avantajları Nelerdir?

Günümüzde yaygın olarak uygulanan Holmium ve Thulium lazer ile prostat boyutu her ne olursa olsun kamera ve lazer yardımı ile idrar kanalından içeri girilerek tedavi edilmektedir. Bu sayede büyümüş prostat dokusu ortadan kaldırılmaktadır. Thulium lazer iyi huylu prostat büyümesi endoskopik tedavisinde prostat boyutunda alt ve üst sınır olmaksızın uygulanabilir. Mesane tümörlerinde, üst üriner sistem tümörlerinde Thulium lazerden yararlanılmaktadır.

Thulium lazer ile idrar kanalı içerisinde büyümüş prostat dokuları kesilerek prostat kapsülüne kadar idrar kanalı açılır. Hem HoLEP hem de ThuLEP tekniğinde başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Yapılan araştırmalar ışığında lazer enerjilerinin teknik farklılıklarından kaynaklı olarak Thulium ile daha iyi kesme gücü, daha az kanama daha kısa hastanede kalış ve daha hızlı iyileşme süresi gerçekleşir.

Her iki lazer yönteminde de idrar kanalında idrar tutmaya olanak sağlayan sfinkter kas dokusu yeterince korunsa da Thulium lazer enerjisinin çevre dokuları daha kolay kesmesi sayesinde bu alanda herhangi bir zorlanma ya da zedelenme riski oldukça düşüktür. ThuLEP tekniğinin cinsel fonksiyonları etkilememesi, günlük hayat kalitesini bozan idrar yapma güçlüğünü ortadan kaldırması ve başka hastalıkları bulunan hastalara, kan sulandırıcı kullanan hastalara uygulanabilmesi gibi sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

ThuLEP tedavisinin avantajları şu şekilde sıralanabilir;

  • Thulium lazer dokular üzerinde daha az derinliğe ulaşarak daha az kanamanın oluşmasına olanak tanır,
  • İdrar kaçırma riskini en aza indirir,
  • Lazer enerjisi sayesinde prostat etrafından geçen ereksiyonda rol alan sinirsel yapıların daha az ısı enerjisine maruz kalması ile ereksiyon kalitesi korunur.

HoLEP İle ThuLEP Arasındaki Farklar Neler?

Holep ve Thulep yöntemleri genel olarak birbirine benzemektedir. Ancak Thulium Fiber Lazer daha iyi kesici gücü ve daha az doku derinliğine ulaşmaktadır. Böylelikle daha az kanama bulunmaktadır.

ThuLEP Ameliyatı Nasıl Yapılır?

ThuLEP ameliyatında dış idrar deliğinden idrar kanalına girilerek prostat kapsülü ile büyümüş prostat birbirinden ayrılır. Mesane içine atılan prostat dokuları özel cihazlarla idrar deliğinden vücut dışına çıkarılır. Thulium lazerde daha az doku ve hücre hasarı meydana gelmektedir. ThuLEP lazer ameliyatları prostat hacmine bağlı olarak ortalama 1-3 saat sürmektedir. Hastaneden kalış süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hastanede kalış süresi, prostatın boyutuna, hastanın yaşına, hastanın ek hastalıklarına bağlı olarak genel itibarıyla 1 – 2 gün sürmektedir.

ThuLEP

ThuLEP Tekniği Sonrası Prostat Tekrar Büyür Mü?

ThuLEP tekniğinde lazer kapsülden tamamen ayrıştırılıp çıkarıldığı için geride parça kalmamaktadır. Klasik TUR-P yönteminde idrar yolunu açarak prostat temizlenmektedir. ThuLEP yönteminde ise kabuk katına inilip doku ayrıştırılmaktadır. TUR-P yönteminde ortadaki idrar borusunu tıkayan doku temizlenmektedir. Bu sebeple TUR-P tekniği uygulanan ameliyatlarda prostat dokusu büyüyüp yeniden idrar yolunu sıkıştırabilir. ThuLEP tekniğinde ise prostat dokusu kalmadığı için yeniden ameliyat ihtiyacı olmaz.

ThuLEP Cinsel Fonksiyonları Etkiler Mi?

Prostat etrafından geçen sertleşmeyi etkileyen sinirler ameliyat sırasında olumsuz etkilenebilir. Lazerle gerçekleştirilen iyi huylu prostat büyümesinde prostat kapsülden sıyrılır. Bu işlem yapılırken kullanılan lazer enerjisi 0.25 mm derinliğine etki eder. Böylelikle prostat dokusunu ayırmak için kullanılan enerji sertleşmeyi sağlayan sinirlere ulaşmadığı için zarar vermez.

ThuLEP Tekniği Sonrası Hasta Normal Hayata Ne Zaman Dönebilir?

Prostat büyümesi olan her yaştan hastaya uygulanan ThuLEP diğer yöntemlere oranla çok daha uygulanabilir güvenli bir yöntemdir. Bu sayede hastaneden taburcu edilen hasta kısa süre sonra normal hayatına dönebilir. Fiziksel olarak ağır iş tempoları bulunan hastaları en az 2 hafta dinlendikten sonra iş hayatına dönmeleri tavsiye edilmektedir. Hastalar, ağır olmayan fiziksel egzersizlerini yapabilirler. Bu süreçte hastaların hekimin belirttiği kurallara uyması iyileşme sürecini olumlu yönde etkilemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

01. ThuFLEP Nedir?

Thulium Fiber ( ThuFLEP ) bir lazer cihazı olup, çok ince olan propları ile ince aletlerin içinden geçebiliyor. 

02. İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi Thulium (Thulep) Yöntemi

Thulium (Thulep) Lazer yönteminde doku penetrasyon derinliğinin daha az dalga boyunun sürekli enerji ile belirli bir ısıda sabit çalışması sonucu daha az doku ve hücre hasarı meydana gelir.