Testis Kanseri

Çok nadir görülen bir cinsel organ hastalığı olan testis kanseri çocuklarda daha seyrek görülmektedir. Testis kanseri, testisin altında bulunan iki yumurtalık organından kaynaklanır. 100.000 kişi arasında 3-4 kişide görülen bu kanser türü HIV virüsü ile de oluşabilir.

Ayrıca Testis Kanseri Rahatsızlığı orşit, yani testis iltihabı ile de risk taşımaktadır. Görülme sıklığı düşük de olsa hastalık, 20-34 yaş aralığındaki erkek bireylerde en sık görülen kanserlerdendir. Kanser testisin ilerisine yayıldığında bile hastalık büyük oranda tedavi edilebilir. Bu durum kanserin türüne ve evresine bağlı olarak, farklı tedavilerden birini alabilirsiniz.

Testis Kanseri

Testis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde en yaygın belirtisi ağrısız bir şişkinlik veya skrotumda (testislerin bulunduğu torba) ani bir sıvı toplanmasıdır. Şişlik ağrısız fakat serttir. Eğer kanser lenf bezlerine sıçramış ise belde ve kasıkta ağrı da olabilir. Fakat hastalık en sık akciğere sıçrar ve göğüste ağrı, nefes darlığı vb. şikayetler meydana gelebilir. Bir diğer belirtisi ise vücudun çeşitli yerlerinde yumrular (şişkinlikler) oluşmasıdır. Testis kanseri hastalığının yaygın belirtileri ve semptomları şunlardır:

 • Her iki testiste de yumru veya anormal boyutta genişleme
 • Skrotumda ağırlık hissi
 • Skrotumda sıvı toplanması
 • Karın ya da kasıkta donuk bir ağrı
 • Testis ağrısı ya da skrotum ağrısı
 • Göğüslerin genişlemesi ya da hassasiyeti
 • Sırt ağrısı

Testis Kanseri Nedenleri

Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörler kanser ile ilişkilidir. Hastalığın risk faktörleri şunları içerir:

 • Yaş
 • Genetik faktörler
 • İnmemiş testis (Kriptorşidizm)
 • Testisin anormal gelişimi
 • Testis iltihabı (Orşit)
 • HIV enfeksiyonu
 • Kısırlık
Testis Kanseri

Testis Kanseri Türleri Nelerdir?

Hastalık, genel olarak hücre yapısı ve tipine göre sınıflandırılır. Neredeyse tüm testis kanserlerinin temelinin germ hücresi olduğu söylenebilir. Germ hücresi, tüm testis kanser vakalarının yaklaşık %95’inin kökenini oluşturmaktadır. Bu hücrelerin görevi sperm üretmek olmakla birlikte, aynı zamanda cenin içinde organ ve dokuların gelişmesinde de görevleri vardır. Germ hücresinin iki farklı alt türü bulunmaktadır;

Seminoma

Her yaştan erkekte görülme ihtimali olsa da genel olarak ileri yaştaki erkeklerde daha çok ortaya çıkan bu tür, tüm testis kanseri vakalarının yaklaşık yarısını oluşturur. Çok agresif bir tür olmayan seminoma türü radyasyon tedavisine daha iyi yanıt verir. Bu sebeple de bu vakalarda tedavinin başarıya ulaşma ihtimali daha yüksektir.

Nonseminoma

Seminoma dışı olarak adlandırılan nonseminoma, genel olarak 15-30 yaş aralığındaki genç erkeklerde görülen bir türdür. Çok hızlı şekilde gelişen ve yayılan kanserli hücreler farklı türlere ayrılır. Embriyonal karsinom, yumurta (yolk) kesesi karsinom, koriyokarsinom ve teratom, seminoma dışı, yani nonseminoma kanser türleridir. Bu alt türler genel olarak iki farklı türün karışımı şeklinde oluşmaktadır.

Testis Kanseri

Testis Kanseri Evreleri Nelerdir?

Evre 0: Evre 0, germ hücrelerinden kaynaklanır. Karsinoma in situ olarak da adlandırılır. Bu evrede kanserli hücreler dokulara henüz yayılım göstermemiştir. Genel olarak hastalarda herhangi bir belirtinin görülmediği bu evrede elle hissedilen bir kitleden de söz edilememektedir. Bu evrede kanser, genellikle tesadüfen ortaya çıkar ve biyopsi gibi yöntemlerle kesin tanı konur.

Evre 0’ın tüm vakalarda kansere dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, tedavi planından önce tanıyı koyan doktor belli bir süre gözlem yapmayı da tercih edebilir.

Evre I: Kanserli hücreler bu evrede yalnızca testis içerisinde görülmektedir. Başka bir doku ya da organa sıçramamışken, bu erken dönemde teşhis edilirse tümör alınarak tedavi sağlanabilir. Testisin cerrahi yöntemlerle tamamen alınması durumunda ise protez uygulamasına başvurulabilir.

Evre II: Bu evrede kanserli hücreler alt abdominal bölgeye yayılım gösterebilirler. Karın içinde bulunan lenf nodlarına yayılan tümör, birinci evrede olduğu gibi bu evrede de cerrahi yöntemlerle alınabilir. Bu durumda bazı hastalarda kısırlık görülebileceği unutulmaması gereken bir etmendir.

Evre III: Bu ileri ve son evre olan testis kanserinde hücreler metastaz yapmıştır. Lenf nodlarının yanı sıra çevredeki doku ve organlara da kanserli hücreler yayılmıştır. Metastaz en çok akciğerde görülse de, karaciğerde ve nadiren de olsa beyinde de görülebilir. Bu evrede teşhis edilen kanserin tedavisinin oldukça zorlu olacağından bahsedebiliriz.

Testis Kanseri Yaşam Süresi

Hastalığın tedavisinde dünya genelinde %90’ın üzerinde başarılı tedaviler uygulanmaktadır. Bu sebeple hastalığın yaşam süresi diğer kanserlere kıyasla oldukça yüksektir. Genel olarak bir oran vermek gerekirse; tanı konmuş vakaların %5’inden daha az bir oranında hayat kaybı yaşanmaktadır.

Testis Kanseri Tedavisi

Hastalığın tedavisi kanserli hücrelerin yayılmasına, yayılım alanına, kanserin türüne ve hastaların genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Özellikle erken evrede teşhis edilen testis kanseri tedavisi ameliyattır.

Testis Ameliyatı

Genellikle erken evrede tanısı konan hastalıkta testislerin alınması için inguinal orşiektomi ameliyatı yapılır. Özellikle kanserli hücrelerin yalnızca testis içinde bulunması ve diğer dokulara yayılım göstermemesi bu ameliyatta başarı olasılığını artırır.

Yalnızca tek testisin alındığı operasyonlar hastalarda herhangi bir komplikasyona neden olmaz. Tek testisin alınmasının ardından kısırlık ya da ereksiyon problemleri yaşanılabileceği düşünülse de böyle bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte, her iki testisin birden alınması ise kısırlığa sebep olabilir. Ameliyat  öncesi sperm dondurma işlemi gerekebilir.

Kanserli hücrelerin lenf nodlarına da yayıldığı durumlarda ise kemoterapi sonrası kalan lenf bezleri ameliyatla alınarak tedavi edilir. Karından kesi açılarak yapılan bu ameliyat sonrasında erkeklerde ereksiyon problemi görülmez. Cerrahi yöntemlere ek olarak hastalara radyoterapi ve kemoterapi de uygulanabilir.

Testis Kanser Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ve Cinsel Yaşam

Hastaya uygulanan ameliyat sonrası en riskli etmen kanamadır. Açık cerrahiye oranla robotik cerrahi ile testis kanseri ameliyatı sonrası kanama riski olmaz. Ameliyat sonrası hastanın bağırsak hareketlerinin geri dönmesi zaman alabilir. Hasta genel sağlık durumuna bağlı olarak çoğunlukla 3. Gün taburcu edilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

01. Testis Kanseri Belirtisi Nedir?

Testis kanserinin en yaygın belirtisi testis içinde hissedilen genellikle ağrısız bir şişlik olarak görülmektedir. 

02. Testis Kanseri Kimlerde Görülür?

Testis kanseri, çok nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte 35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen organ kanserlerinden biridir

03. Testis Kanser Hastalığı Neden Olur?

Testis kanseri nedenleri arasında ırk, yaş, etnik yapı, genetik, kalıtsal faktörler, inmemiş testis gibi etkenler risk faktörleri arasında yer almaktadır. 

04. Testis Kanseri Tamamen İyileşir Mi?

İlk evrede tespit edilen testis kanseri hastalığının, tedavisinde hastaların tedaviye cevap verme oranları çok yüksektir. 

05. Testis Kanseri Olan Birinin Çocuğu Olur Mu?
Hayatı engelleyen bir hastalık olmamakla birlikte testis kanseri üretkenlik açısından endişelere neden olmaktadır. Detaylı bilgi için üroloji hekimine danışmak gerekmektedir.