Prostat Biyopsisi

Prostat kanseri için etkili tanı ve teşhis son derece mühim bir konudur. Radyolojik yöntemlerin aksine erkeklerde prostat biyopsisi ile şüpheli alanların taraması yapılır. Ultrason altında oldukça pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Alandaki yeni nesil tekniklerle agresif kanser hücrelerinin teşhisinde yüksek oranda etkili sonuç alınır.

Üroloji alanında uzman hekim tarafından yapılan rektal muayene sonucunda şüpheli bir durum görülebilir. Kan tahlilindeki PSA oranının da ideal olarak belirlenen aralıkta olmaması halinde hekiminiz biyopsi uygulanması talep eder. Özel uçlu bir iğne yardımıyla prostat salgı bezinden bir parça alınır. Ardından laboratuvar ortamı içerisinde patolojik olarak incelenir.

Prostat Biyopsisi

Prostat Biyopsisi Nedir?

Günümüzde prostat kanseri tanısı prostat biyopsi ile konulmaktadır. Biyopsi ile alınan prostat dokusu özel boyalarla işlem gördükten sonra mikroskop altında patoloji uzmanı tarafından incelenir. Patoloji uzmanı gerçekleştirdiği incelemeler sonrasında durumu üroloji hekimine rapor eder. Prostat kanseri hastalığının kesin tanısı prostat biyopsisi ile konulmaktadır.

Hekimin prostat biyopsisine başvurması gerektiren etkenler arasında; hastanın yaşına göre PSA değerleri yüksekse, rektal muayenede anormal dokular tespit edilmişse, yapılan MR görüntülemelerinde prostat içinde kanser açısından şüpheli alan saptanması durumunda prostat biyopsiye başvurulur.

Prostatta Biyopsi Neden İstenir?

Kanser teşhisinde alınan etkili sonuçlarla son yıllarda öne çıkan bir tekniktir. Prostat kanseri teşhisinde klasik biyopsi ve füzyon prostat biyopsi uygulanır. Transrektal ultrason tekniğiyle klasik biyopsi işlemi yapılır. Kanser taşıması bakımından şüphe edilen alanlarla beraber diğer alanlar da görüntülenir. Uygulama öncesi kişi üzerinde MR cihazı kullanılmamaktadır.

Prostat kanseri riski altında olan hastalardan biyopsi istenir. Söz konusu bölgedeki dokularda anormal bir durum olup olmadığına anlamak adına gerçekleştirilir. Alanında yetkin bir ürolog tarafından biyopsi işlemi yapılır. Daha sonrasında alınan parça, ayrıntılı olarak incelenir.

Yeni nesil biyopsi işlemi, MR görüntüleme sisteminden yardım alınır. Prostat dokusunda şüphelenen noktalar belirlenir. İkinci olarak anestezi altında kişinin makat bölgesine yerleştirilen ultrason ile uygulama yürütülür. MR ve ultrason görüntülerini bir arada kullanıldığı için hastalara avantaj sağlamaktadır.

Prostat Biyopsisi

Prostat Biyopsi Çeşitleri Nelerdir?

Hastalara prostat biyopsi öncesi mutlaka prostat MR’ı çekilir. MR’da saptanan şüpheli alanlara yönelik olarak prostat biyopsi yapılır. Prostat biyopsisi; eski tip olarak bilinen klasik prostat biyopsisi ve yeni tip olarak bilinen füzyon prostat biyopsisinden oluşur.

Klasik Prostat Biyopsi: Birçok hastanede klasik prostat biyopsisi uygulanmaktadır. Klasik prostat biyopsisi tekniğinde sadece transrektal ultrasonografi kullanılır. Hastaya prostat biyopsisi öncesi MR incelemesi yapılmaz. Üroloji hekimi, hastanın makatına ultrason probunu yerleştirerek inceleme yapar. Bu ultrason cihazı prostat içinde kanser şüphesi taşıyan alanları göremez; sadece prostatın önü, arkası ve prostatın kabuk kısmını göstermektedir. Üroloji uzmanı klasik prostat biyopsi yaparken prostatın çeşitli yerlerinden parça alarak inceleme yapmaktadır.

Füzyon Prostat Biyopsi: Hastalara füzyon prostat biyopsi uygulanmadan önce multiparametrik prostat MR’ı çekilir. MR’daki görüntülerden prostat kanseri açısından şüphe duyulan alanlar belirlenir. Bu alanlar MR görüntüleri üzerinde işaretlenir. Biyopsi işlemi için hasta uyutularak hastanın makatına ultrason probu yerleştirilir. Yeni tip ultrason probu cihazlarında ultrason görüntüleri ile MR görüntüleri üst üste gelir. Bu sayede eski ultrasonda seçilemeyen prostat kanseri alanları füzyon prostat da görünür. Füzyon prostat rastgele değil prostat kanseri açısından riskli alanlardan alınır.

Füzyon Prostat Biyopsisi

Füzyon Prostat Biyopsi Nasıl Uygulanır?

Üroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen füzyon prostat biyopsisi hastanın herhangi bir ağrı hissetmemesi ve işlem sırasında hareket etmemesi için sedasyon altında gerçekleştirilmektedir. Prostat biyopsisi öncesi hastanın mutlaka MR’ı incelenir. MR görüntüleri üzerinden şüpheli alanlar işaretlenir. İşaretlenen alanlar, prostat biyopsi cihazının sistemine yüklenir. Prostat biyopsisi 2 şekilde yapılır.

1-Transrektal prostat biyopsi: Genellikle hasta sola dönük ve yan yatar pozisyondadır. Dizler karına doğru çekilidir. Transrektal ultrason iğneyi doğru noktaya yönlendirmek için kullanılır. İğne hızlıca prostat bezine girer ve bir doku örneğini çıkarmaktadır. Prostatın farklı bölgelerinden ortalama 10 – 12 örnek alınır. Operasyon yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

2- Perine yoluyla prostat biyopsi: Sırt üstü yatılarak yapılır. Uygulama genel anestezi altında yapılır. Transrektal ultrason genellikle iğneyi doğru noktaya yönlendirmek için kullanılır. İğne perineden bir şablon içerisinden prostat bezine sokulur. Doku örneği toplamak için iğne yavaşça döndürülür ve dışarı çekilir. Biyopsi genellikle 30-45 dakika sürer.

Prostat Biyopsisi Sonrası Hastanede Yatılır Mı?

Biyopsi öncesinde belirli noktalara dikkat edilir. Kişide idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı kesin olarak teşhis edilmelidir. Hastanın kan sulandırıcı ilaçları kullanmaması oldukça önemlidir. Son olarak iltihap ihtimaline karşı profilaktik antibiyotik tedavileri  verilir.

Uygulama ertesinde hastalar gözlem altında tutulur. İdrardan kan gelip gelmemesi, yanma ve ağrı gibi bulgular yaşanabilir. Uzman hekimin gerek görmesi halinde enfeksiyon ihtimaline karşılık ilaç tedavisi uygulanabilir. Biyopsi sonrasındaki ilk iki gün içerisinde şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde uzman doktora danışılması önerilir. Prostat biyopsisi hakkında ayrıntılı bilgi için iletişim kanalları aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

01. Prostat Biyopsi İşlemi Ne Kadar Sürer?

Biyopsi işlemi yaklaşık 30 dakika sürer. Enfeksiyon riskini azaltmak için, biyopsi öncesi ve sonrası birkaç gün size antibiyotik verilmektedir.

02. Prostat Biyopsisi Kimlere Yapılır?

Prostat kanserine kesin tanı koyulması amacıyla yapılan bir biyopsidir. Üroloji hekimi, parmakla rektal muayene ve PSA testi sonrası hastada bir kanser şüphesi görüyorsa mutlaka prostat biyopsisine başvurur

03. Prostatta Biyopsi Neden İstenir?

Prostat biyopsisi kanser riski taşıyan ya da şüpheli görünen durumlarda uygulanan ve bölgedeki dokularda herhangi bir anomali olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir doku alma işlemidir.